Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceiba

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Általános rendelkezések

1. Az  o) 2018/18- as számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény későbbi, módosított előírásainak (továbbiakban csak „Törvény“) § 5  pontja alapján, a személyes adatok üzemeltetője a Ceiba
spol.,Cégjegyzékszám (azonosító szám):36548090, székhely: Nánai út 36, Párkány (Štúrovo), 94301 (a továbbiakban csak: „üzemeltető“).


2. Az üzemeltető elérhetőségei:
cím: Nánai út 36, Párkány, (
Štúrovo), 943 01
email: info@ceiba.sk
telefonszám: 0918884311

3. Személyes adat alatt, az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó összes információ értendő;  Azonosítható természetes személy, az az adatalany, akit közvetlenül illetve közvetetten lehetséges azonosítani, legfőképpen egy adott azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosító szám, lokalizációs adatok, hálózati azonosító, avagy egy vagy több különleges elemre hivatkozva, az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, ekonómiai, kulturális vagy társadalmi identitását illetően.


4. Az üzemeltető a személyes adatok védelmére megbízott személyt nem nevezett ki.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az üzemeltető feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, avagy azon személyes adatokat, amelyek az üzemeltető számára elérhetővé váltak a megrendelésének tejesítése alapján.


2. Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, illetve azon adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek a szerződés létrejöttéhez.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának törvényből adódó oka és célja

1. A személyes adatok felhasználásának törvényből adódó okai:

· Az Ön és az üzemeltető közt történő szerződéskötés teljesítése a . b) törvény § 13-as bekezdése és 1. betűje alapján,
· Az üzemeltető jogos érdeke közvetlen marketing nyújtásra (legfőképp kereskedelmi közlemények és ún. Newsletterek küldésére) az f)  törvény § 13 bekezdésének 1-es betűje alapján.
· Az Ön beleegyezése az adatok feldolgozását illetően közvetlen marketing nyújtás céljából (legfőképp kereskedelmi közlemények és ún. Newsletterek küldésére) az a)  törvény § 13-as bekezdésének 1. betűje alapján, abban az esetben, ha a termék avagy szolgáltatás megrendelésére nem került sor. 

2. A személyes adatok feldolgozásának célja:
· Az Ön megrendelésének teljeskörű ügyintézése, továbbá az Ön és az üzemeltető közti kapcsolatból adódó jogi teljesítmények illetve kötelezettségek intézése; a megrendelés során a személyes adatok megadása szükségessé válik, amelyek elengedhetetlenek a megrendelés sikeres lebonyolításához (név, cím, elérhetőség), a személyes adatok rendelkezésre bocsátása elengedhetetlen követelménye a szerződéskötés teljesítésének és véglegesítésének. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a szerződéskötést véglegesíteni nem lehet, illetve az üzemeltető részéről teljesíteni nem lehetséges.
· kereskedelmi közlemények küldése, illetve egyéb marketing tevékenységek alkalmazása.


3. Az üzemeltető részéről nem kerül sor automatikus és individuális döntéshozatalra a  § 28 Törvény értelmében.

IV. A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Az üzemeltető megőrzi a személyes adatokat:
· az Ön és az üzemeltető szerződési kapcsolatából adódó kötelezettségek és jogok végrehajtásához szükséges elengedhetetlen időtartamig, továbbá a szerződési kapcsolatokból származó igények végrehajtásáig (a szerződési kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig).
· a beleegyezés visszavonásáig tartó időtratamig a személyes adatok marketing célokra való feldolgozását illetően,legtovább 2 éves időtartamig, ha a személyes adatok  beleegyezés alapján kerültek feldolgozásra.

2. A személyes adatok tárolási időtartamának lejárta után a személyes adatok az üzemeltető által törlésre kerülnek.

V. A személyes adatok kedvezményezettjei (Alvállalkozók és üzemeltetők)

1. A személyes adatok kedvezményezettjei azon személyek, akik:
· a termék  / szolgáltatás / rendelkezésre bocsátásában, továbbá a szerződés alapján történő fizetés lebonyolításában részt vesznek,
· az e-shop (webáruház) üzemeltetési szolgáltatásait és egyéb szolgáltatásokat biztosítanak az e-shop (webáruház) működését illetően,
· biztosítják a marketingszolgáltatásokat.
2. Az üzemeltető a személyes adatokat nem szándékozik harmadik államnak ( az EU-n kívüli országnak) kiadni, ahogyan nemzetközi szervezetnek sem.

VI. Az Ön jogai

1.  A törvényben előírt feltételek alapján jogában áll:
· saját, személyes adataihoz hozzáférni a § 21 Törvény értelmében,
· a személyes adatait módosítani a § 22 Törvény értelmében, továbbá adott esetben korlátozni azok feldolgozását a  § 24 Törvény értelmében,
· a személyes adatainak törlésére a § 23 Törvény értelmében,
· tiltakozni azok feldolgozása ellen a § 27 Törvény értelmében,
· az adathordozhatóságra a § 26 Törvény értelmében,
· visszavonni az adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulását írásban, melyet az üzemeltető címére avagy elektronikus formában az üzemeltető e- mail címére szükséges eljuttatni a III. Cikkben megadott feltételek alapján.
2. Továbbá, jogában áll panaszt benyújtani az Adatvédelmi hivatalnál minden olyan esetben, ha úgy véli, hogy jogai a személyes adatainak védelmét illetően megsértésre kerültek.

VII. A személyes adatok biztosításának feltételei

1. Az üzemeltető kijelenti, hogy mindennemű szükséges technikai, illetve szervezési óvintézkedést megtett a személyes adatok biztosítása érdekében.
2.Az üzemeltető a technikai óvintézkedéseket elfogadta az adattárolók, illetve a személyes adatok nyomtatott formában történő tárolásának biztosítását illetően.

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés kizárólag az általa megbízott személyek számára lehetséges.


VIII. Záró rendelkezések

1. Az internetes megrendelő űrlap elküldésével Ön megerősíti, hogy a személyes adatok védelmének feltételeit megfelelő módon elsajátította, illetőleg azt teljes egészében elfogadja..
2. Az internetes űrlapon található beleegyezés megjelölésével Ön ezen feltételeket elfogadja. A beleegyezés bejelölése által Ön megerősíti, hogy a személyes adatok védelmének feltételeivel megismerkedett, illetőleg azt teljes egészében elfogadja.

3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelméről szóló feltételek újonnani változatát az internetes oldalain megjeleníti, továbbá ezzel egyidejűleg elküldi eme feltételek új változatát az Ön által megadott e-mail címre.

Ezen feltételek 2018.5.28-i nappal lépnek hatályba.

sikeres bejelentkezés
be vagy jelentkezve mint. Host.
Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó.
Az Ön kódja rendben, kedvezmény levonva
Az On kódja nem helyes a kedvezmény nincs levonva.