Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ceiba

1. Üzleti feltételek

Üzleti feltételek

Kereskedelmi társaság: Ceiba spol. s r.o.

Székhelye: Nánai út 36, Párkány(​​Štúrovo), 943 01

Cégjegyzékszám (azonosító szám): 36548090

Bejegyzett a Nyitrai kerületi cégbíróság cégjegyzékében, Partíció: K.f.t., 13316 / N számú betét

Árucikk értékesítése a http://www.ceiba.sk/ oldalon található on-line webáruház keretén belül.

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1.

A Ceiba spol.kereskedelmi társaság (székhely: Nánai út 36, Párkány (Štúrovo ), 943 01, bejegyzett a Nyitrai kerületi cégbíróság cégjegyzékében, Partíció: K.f.t., 13316 / N számú betét (a továbbiakban csak "eladó") ezen üzleti feltételei, egységben a 40/1964 számú törvény  Törvénytár, Polgári törvénykönyv rendeleteivel, továbbá a kapcsolódó előírásokkal (a továbbiakban csak "polgári törvénykönyv") módosítják a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az adásvételi szerződés alapján, illetve azzal kapcsolatosan, (a továbbiakban csak "adásvételi szerződés"), amely az eladó fél, illetve egyéb fizikai személy (a továbbiakban csak "vásárló") között köttetett az eladó inernetes webáruházán keresztül. Az internetes webáruház az eladó által üzemeltetett http://eshop.ceiba.sk/ (a továbbiakban csak "internetes weboldal") internetes weboldalon elérhető a weboldal felületén keresztül (a továbbiakban csak "az áruház webes felülete").

1.2.

Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, amikoris az adott személy, akinek szándékában áll az árucikk eladótól való megvásárálása, jogi személy, avagy olyan személy, aki az árucikk megrendelése során saját vállalkozói tevékenységének keretén belül, illetve szakmájának saját, önálló teljesítése közben cselekszik.

1.3.

Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések megtárgyalására lehetőség nyílik az adásvételi szerződésben. Ezen eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben előnyt élveznek az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4.

Az üzleti feltételek rendelkezései elengedhetetlen szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek. Az adásvételi szerződés illetve az üzleti feltételek szlovák nyelven kerülnek kiállításra. Az adásvételi szerződés megkötése szlovák nyelven lehetséges.

1.5.

Az üzleti feltételek szövegének tartalmát az eladó félnek jogában áll megváltoztatni avagy kiegészíteni. Ezen rendelkezés nem érinti a rendelkezés korábbi változatának érvényességi idején keletkezett  jogokat és kötelezettségeket.

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1.

A vásárló általi, weboldalon történő regisztráció alapján a vásárló számára hozzáférhetővé válik a saját felhasználói fiókjába való belépés. Felhasználói felületéről a vásárló végrehajthatja az adott árucikk(ek) megrendelését (a továbbiakban csak "felhasználói fiók"). Abban az esetben, ha az internetes webáruház webes felülete lehetővé teszi, a vásárló az árucikk megrendelését kivitelezheti közvetlenül az áruház webes felületéről, regisztráció nélkül.

2.2.

A weboldalon történő regisztráció során a vásárló köteles helyes és valós adatok feltüntetésére. A felhasználói fiókban feltüntetett adatok bárminemű változása során, a vásárló köteles azok aktualizálására. A felhasználói fiókban, illetve a megrendelés során feltüntetett adatok az eladó által helyesnek minősülnek.

2.3.

A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló a felhasználói fiókjába való bejutáshoz szükséges információk titkosságát köteles megőrizni..

2.4.

A vásárlónak nem áll jogában harmadik személy részére lehetővé tenni felhasználói fiókja használatát.

2.5.

Az eladó jogosult a felhasználói fiók megszüntetésére, különösen abban az esetben, ha a vásárló az adott felhasználói fiókot 24 hónapnál hosszabb ideig nem használja, avagy azon esetben, ha a vásárló megsérti az adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.6.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók esetenként nem áll a vásárló folyamatos rendelkezésére, különösen az eladó szoftver- és hardvereszközeinek elengedhetetlen karbantartása tekintetében,  avagy az időnkénti (esetleges), harmadik személy számára elvégzett softver-és hardvereszközök karbantartása következtében. 

 

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1.

Az áruház webes felületén feltüntett összes prezentáció tájékoztató jellegű, így az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az adott terméket illetően.

3.2.

Az áruház webes kezelőfelülete az árucikkeket érintő információkat tartalmazza, beleértve az egyes árucikkek árának, illetve az adott árucikkek visszaszállítását érintő költségek feltüntetését, amennyiben az árucikk, jellegét tekintve postai úton való visszaszállítása rendeltetésszerűen nem lehetséges. Az árucikk ára a hozzáadott értékadót, illetve minden ahhoz kapcsolódó díjat tartalmazza. A termék ára mindaddig nem veszti érvényét, amíg az áruház webes felületén az megjelenített. Eme rendelkezés nem korlátozza az eladó fél azon lehetőségét, hogy az adásvételi szerződés megkötése individuális módon megegyezett feltételek alapján kerüljön kivitelezésre.

3.3.

Az áruház webes felülete tartalmazza az árucikk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat. Az áruház webes felületén található információk az árucikk csomagolását és szállítását érintő költségekre vonatkozóan kizárólag abban az esetben érvényesek, ha az adott árucikk a Szlovák Köztársaság területén kerül kézbesítésre.

3.4.

Az árucikk megrendelése érdekében, a vásárló kitölti az áruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap információkat tartalmaz legfőképp a következőket illetően:

3.4.1. A megrendelt terméket illetően (a megrendelt árucikket a vásárló az eladó áruházának webes felületén található  elektronikai bevásárlókosárba "helyezi"),

3.4.2. A megvásárolt árucikk vételárának fizetési módját, továbbá, a megrendelt termék kívánt szállítási módjára vonatkozó információkat illetően.

3.4.3. Az árucikk kézbesítését érintő költségekkel kapcsolatos információk (a továbbiakban csak "megrendelés").

3.5.

A vásárlónak, az eladó irányába címzett megrendelés elküldése előtt, lehetősége nyílik a megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére, tekintetbe véve a vásárló által megadott adatok során keletkezett esetleges hibák azonosítását, majd azok kijavítását. A vásárló a "megrendelés véglegesítése" gombra kattintva, elküldi azt az eladó részére. A megrendelésben megadott adatok az eladó által helyesnek tekintettek. Az eladó fél ezen megrendelés kézhezvételét követően elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld a vásárló részére, mégpedig a vásárló felhasználói fiókjában feltüntetett, avagy a megrendelés során, az általa megadott elektronikai postacímére (a továbbiakban csak " a vásárló elektronikai ún. e-mail címe)").

3.6.

Az eladónak minden esetben jogában áll a megrendelés jellegének függvényében (az árucikk mennyisége, a vételár nagysága, a szállítás előreláthatólagosan becsült költségei) a megrendelés vásárló általi utólagos, kiegészítő megerősítés kérésére (például írásban avagy telefonon keresztül).

3.7.

Az eladó és a vásárló közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (akceptációjának) kézbesítésekor jön létre, amely az eladó által elektronikus módon kerül elküldésre a vásárló irányába, a vásárló elektronikai postacímére (e-mail címére).

3.8.

A vásárló beleegyezését adja az adásvételi szerződés megkötése során használt távközlési kommunikációs eszközök igénybe vételehez. Az adásvételi szerződés megkötése során a vásárló részéről felmerülő költségeket a távközlési kommunikációs eszközök használatát illetően (internetcsatlakozási költségek avagy a telefonhívás költségei) a vásárló maga állja, azonban ezen költségek nem térnek el az alapdíjas tarifáktól.

4. A TERMÉK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.

A megvásárolt termék árát, valamint az áru kiszállítását érintő esetleges költségek befizetését az adásvételi szerződés értelmében a vásárlónak a következő módokon áll módjában rendezni az eladó fél irányába: készpénzzel történü fizetéssel az eladó telephelyén, a Nánai út 36, Párkány (Štúrovo ), 943 01-es cím alatt, készpénzzel történő fizetéssel az áru utánvételes átvétele során, a vásárló által a megrendelésben feltüntetett helyen; készpénz használata nélküli utalás által az eladó ,Tatra bank, a.s. (a továbbiakban csak "az eladó számlája") társaságnál vezetett számlájára, amely a következő számlaszámmal rendelkezik: IBAN SK10 1100 0000 0026 2751 0425.

4.2.

A vásárló köteles a vételárral együtt a termék csomagolásának illetve  kézbesítésének megszabott díját is befizetni. Amennyiben másképp nincs feltüntetve, a vételár fogalma magában foglalja a szállítással kapcsolatos költségeket is.

4.3.

Az eladó fél a vásárlót nem kötelezi előleg befizetésére avagy hasonló díj fizetésére. Ez nem érinti a 4.6-os cikk üzleti feltételeinek rendelkezését a vételár összegének előre való fizetési kötelezettségét illetően.

4.4.

A vásárlók kötelesek a Ceiba spol. K.f.t. webáruházában feltüntetett árakhoz igazodni, függetlenül a nyomtatott katalógusokban megtalálható tényektől.

4.5.

Nem készpénzzel történő fizetés esetén, a vásárló köteles a vételár átutalására a befizetés változó fizetési szibólumának feltüntetésével. Nem készpénzzel történő fizetés esetén a vásárló köteles a vételárat az adott összeg részletének az eladó számlájára történő jóváírásának pillanatában átutalni.

4.6.

Az eladó fél jogosult kérvényezni a termék teljes vételárának befizetését még az adott árucikk vásárlóhoz való kiküldése előtt, legfőképpen azon esetben, ha a vásárló részéről nem kerül sor a megrendelés utólagos, kiegészítő megerősítésére (3.6-os cikk).

4.7.

Az eladó által a vásárló részére nyújtott esetleges kedvezményeket nem lehetséges egymással kombinálni.

4.8.

Azon esetben, ha az az üzleti kapcsolat során megszokott, avagy az általánosan kötelező jogszabályok alapján meghatározott, az eladó fél az adásvételi szerződés alapján történő fizetésekről adóügyi bizonylatot – számlát állít ki a vásárló részére.

Az eladó fél hozzáadott értékadó fizető. Az adóügyi bizonylat – számla, az adott termék árának befizetése során kerül kiállításra a vásárló részére az eladó fél által, majd ezt követően elektronikus formában az eladó a vásárló elektronikus (e-mail) címére megküldi azt.

4.9.

Készpénzzel történő fizetés, avagy utánvételes csomag átvételének fizetése esetén a vételár az árucikk átvételekor fizetendő. Nem készpénzzel történő fizetés esetén a vásárló az adásvételi szerződés napjától számított 14 napon belül fizetendő. 

 

5. Az adásvételi szerződéstől történő elállás

5.1.

A vásárló tudomásul veszi, hogy többek közt nem lehetséges az adásvételi szerződés alapján történő termékkiszállítástól való visszalépés, amely a vásárló igényei szerint avagy személye érdekében került kialakításra, nem lehetséges továbbá az adásvételi szerződés alapján történő termékkiszálítástól való elállás, ha a termék gyorsan romlandó, illetve a kézbesítést követően visszavonhatatlanul egyéb termékkel keveredett, szintén nem lehetséges az adásvételi szerződéstől történő elállás, ha a termék zárt csomagolásban érkezett a vásárlóhoz, azonban azt a fogyasztó eltávolította. Higiéniai okok gyanánt a vásárlónak nem áll módjában eme terméket visszaküldeni. Végezetül, a vásárlónak nem áll módjában az adásvételi szerződés alapján történő termékkiszállítástól elállni hang-illetve képfelvétel, továbbá számítógépes program esetében, ha annak eredeti csomagolása a vásárló által megsértésre került.

5.2.

Abban az esetben, ha nincs szó az üzleti feltételek 5.1-es cikkében előterjesztett esetről, avagy egyéb olyan esetről, amikoris a szerződéstől való elállás nem lehetséges, a vásárlónak jogában áll a szerződéstől való visszalépésre az árucikk átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, azonban abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben több féle áru szerepel, avagy több részben kerül kézbesítésre, eme lejárati idő az utolsó kézbesített áru átvételének időpontjától kezdődik. A vásárló adásvételi szerződéstől való elállás igényét az előző mondatban feltüntetett határidőn belül meg kell küldeni az eladó fél részére. A vásárló az adásvételi szerződéstől való elállás igényléséhez felhasználhatja az eladó fél által rendelkezésre bocsátott  minta formanyomtatványt, amely az üzleti feltételek mellékleteként került csatolásra. Az adásvételi szerződéstől való elállási igényét a vásárló egyébiránt az eladó telephelyének címére küldheti, avagy a az eladó elektronikai (e-mail) postacímére, amely a következő: info@ceiba.sk.

5.3.

Az üzleti feltételek 5.2-es cikkje alapján történő adásvételi szerződéstől való elállás esetében az adásvételi szerződés a kezdetektől fogva törlődik. Az árucikk eladó irányába történő visszaszolgáltatásnak tizennégy (14) napon belül meg kell történnie az adásvételi szerződéstől való elállást követően. Ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, a vásárló irányába történő áru visszaszolgáltatás költségei magát a vásárlót terhelik,még abban az esetben is, ha az adott árucikk jellegét tekintve nem lehetséges a postai úton történő visszakézbesítés.

5.4.

Az üzleti feltételek 5.2-es cikkje alapján történő adásvételi szerződéstől való elállás esetében az eladó visszaszolgáltatja a vásárlótól kapott pénzösszeget az adásvételi szerződéstől való elállás pillanatától számított tizennégy (14) napon belül, ugyanazon módon, amely módon azt az eladó fél a vásárlótól megkapta. Az eladó úgyszintén jogosult a vásárló által nyújtott előnyt visszaszolgáltatni már az árucikk vásárló általi, vagy egyéb módon történő visszaszolgáltatás során, ha ezzel a vásárló egyet fog érteni és az nem jár további költségekkel a vásárló számára. Abban az esetben, ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a termékért kapott pénzösszeget hamarabb visszaszolgáltatni a vásárló irányába, minthogy az, az adott terméket visszaszolgáltatja, avagy annak az eladó irányába történő visszaküldését alátámasztja.

5.5.

Az  eladó jogosult az árucikken keletkezett kár egyoldalú beszámítására a vásárló vételár visszafizetési igényével szemben.

5.6.

Azokban az esetekben, amely során a vásárlónak jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni, az eladó szintén jogosult az adásvételi szerződéstől történő bármikori elállásra mindazon időtartamig, míg az adott árucikk átvételre nem kerül a vásárló által. Ezen esetben az eladó félindokolatlan késedelem nélkül visszaszolgáltatja az árucikk vételárát a vásárló részére, mindezt készpénz használata nélkül, a vásárló által meghatározott számlaszámra.

5.7.

Abban az esetben, ha az eladó az árucikkel együtt a vásárló számára ajándék terméket is csomagol, az eladó és a vásárló között köttetett ajándékozási szerződés bontó feltétellel köttetik, miszerint, ha az adásvételi szerződéstől való, vásárló általi visszalépésre kerül sor, az ajándékozási szerződés az adott ajándékot illetően elveszti érvényét, így a vásárló köteles azt együttesen a megrendelt termékkel az eladó részére visszaküldeni. 

 

6. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRUCIKK KÉZBESÍTÉSE

6.1.

Abban az esetben, ha a szállítás módja a vásárló megtárgyalt, személyes igényeit tekintve történik, a kockázat, illetve az esetleges, további, a szállítás adott módját érintő költségek a vásárlót terhelik.

6.2.

Ha az eladó fél az adásvételi szerződés tekintetében köteles a megrendelésben szereplő, a vásárló által feltüntetett helyszínre kézbesíteni az adott árucikket, a vásárló úgyszint köteles az árucikk átvételére annak kézbesítésekor.

6.3.

Abban az esetben, ha a vásárló fél mulasztásának okán az árucikk ismételteni kézbesítése, avagy annak egyéb módon történő, a megrendelésben feltüntetettől eltérő kézbesítése szükségessé válik, a vásárló köteles az árucikk ismételteni kézbesítését, illetve az egyéb módon történő kézbesítés költségeit megfizetni.

6.4.

A vásárló köteles az árucikk csomagolásának érintetlenségét a kiszállítást végrehajtó személytől való átvétele során ellenőrizni, továbbá, bárminemű rongálódás avagy hiba észrevételének esetén haladéktalanul értesíteni a kiszállítást végző személyt. Abban az esetben, ha a vásárló az átvétel során a csomagoláson található sérülésekből ítélve a küldeménybe történő jogosulatlan behatolás nyomait véli felfedezni, a küldeményt a kiszállítást végző személytől nem köteles átvenni.

6.5.

A felek további jogait és kötelezettségeit az árucikk szállításával kapcsolatosan az eladó fél személyes szállítási feltételei módosíthatják, ha azok az eladó által kiadásra kerülnek.

 

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1.

A hibás teljesítésből adódó jogokat tekintve a szerződő felek jogai és kötelezettségei a  törvénytár Polgári törvénykönyvéneka § 499-től 510-ig, § 596-tól 600-ig, illetve § 619-től 627-ig, 40/1964 számú törvénye szerint, valamit a Polgári törvénykönyv későbbi előírásai értelmében a 250/2007 számú, a fogyasztó védelméről szóló törvény későbbi előírásai alapján alkalmazhatók.

7.2

A szerződési felek további jogait és kötelezettségeit az eladó fél hibákért vállalt felelősségét illetően az eladó panaszkezelési szabáyzata szabályozza.

7.3.

Az eladó fél felelős a vásárló irányába, hogy az átvételkor az árucikk nem rendelkezik hibával. Legfőképp az eladó felelős a vásárló irányába, hogy az árucikk a vásáráló által történő átvételének időpontjában:

7.3.1. Azon tulajdonságokkal rendelkezik, melyeket illetően a felek megegyeztek.

7.3.2. az adott termék azon célnak megfelel, amelyet az eladó a használatának alkalmazására feltüntet, avagy amelyre az azonos jellegű árucikk rendszerint használandó,

7.3.3. az árucikk minőségét avagy formatervezését illetően megfelel a megegyezett mintával avagy mintatervezettel, ha a tulajdonság avagy formatervezettsége a megbeszélt minta alapján meghatározásra került,

7.3.4. az árucikk megfelelő mennyiségű, méretű avagy súlyú,

7.3.5. továbbá, hogy az árucikk a jogi előírásoknak és követelményeknek megfelel.

7.3.

Az üzleti feltételek 7.2-es cikkében feltüntetett rendelkezések nem vonatkoznak azon árucikkre, amelyet hibájából adódóan az eladó fél alacsonyabb áron értékesített, továbbá azon árucikkre, amely elhasználódását rendeltetésszerű használat okozott, a használt árucikk esetében azon hibákra, amelyek a használatának és elhasználódásának arányában vannak jelen, és az árucikk vásárló általi átvételekor ezen hibákkal rendelkezett, avagy azok az árucikk jellegéből adódnak.

7.4.

Ha az árucikk átvételétől számított hat hónapon belül a hiba megjelenik, az árucikk már annak átvételekor hibásnak minősül. A vásárló jogosult a meghibásodásból adódó jogait gyakorolni, ha az adott árucikket érintő meghibásodás annak átvételétől számított huszonnégy hónapon belül jelenik meg.

7.5. A hibás teljesítésből adódó jogait, a vásárló gyakorolhatja az eladó üzemhelyének címén, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges az eladásra kerülő árucikkeket tekintve, esetlegesen lehetséges a vállalkozás székhelyének avagy helyének címén. 

7.6

Harmadik fél által történő beszerelésre szánt anyaggal kapcsolatos reklamáció esetén, a reklamáció kizárólag a kézbesített anyagra vonatkozik, nem pedig a harmadik fél által végzett munkára, amelyet nem a Ceiba spol. cég végez.

7.7.

A szerződési felek további jogait és kötelezettségeit az eladó fél hibákért vállalt felelősségét illetően az eladó panaszkezelési szabáyzata szabályozhatja.


sikeres bejelentkezés
be vagy jelentkezve mint. Host.
Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó.
Az Ön kódja rendben, kedvezmény levonva
Az On kódja nem helyes a kedvezmény nincs levonva.